Huisreglement & Privacy

Alle mensen die betrokken zijn bij Art To Move hebben respect voor de structuur en de afspraken. Daarnaast hebben ze ook een stem binnen de VZW. Is er een probleem, heb je vragen of een geweldig idee? Spreek 1 van onze medewerkers aan en we bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Onze activiteiten

Tijdens onze vaste lessen zijn enkel de kinderen en de lesgever toegelaten in de zaal, tenzij de lesgever hier anders over beslist. We vragen aan ouders om de zaal niet te betreden. Deelnemers en lesgevers dragen aangepaste sportkledij voor de lessen en zorgen ook voor aangepaste binnenschoenen of blote voeten. 

Goede huisvader voor iedere locatie

Art To Move is op verschillende locaties te gast en we dragen dan ook steeds zorg voor elke locatie. Eten en drinken is niet toegestaan in de zalen, met uitzondering van water of sportdrank. Zorg steeds voor gesloten flesjes of drinkbussen.

Het circusmateriaal is tijdens de lessen ter beschikking van onze deelnemers en kan tijdens vrije momenten ook gebruikt worden. Deelnemers die het materiaal gebruiken, doen dit met respect voor het materiaal. Indien deelnemers een mankement opmerken, melden ze dit aan de verantwoordelijke lesgever. 

Respect voor iedereen

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, geweld of ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Wie een melding wil maken van dit soort gedrag, kan contact opnemen met de lesgevers of de verantwoordelijke van Art To Move. Elke melding zal op een correcte manier anoniem behandeld worden en er zal gezocht worden naar een gepaste oplossing.

De circuspedagogie is niet gericht op competitie en heeft oog voor differentiatie gericht naar ieder individu. Art To Move staat open voor iedereen die zin heeft in circus! 

Veiligheid voor alles

Art To Move wil samen met al zijn medewerkers zorgen voor een veilige omgeving, maar onze lessen zijn natuurlijk nooit volledig zonder risico's. Als iedereen oog heeft voor veiligheid, zijn we al een stap verder.

Belangrijke zaken om zeker op te letten:

  • Zorg bij het einde van elke les dat de zaal steeds opgeruimd en netjes is en dat alles terug op de juiste plaats staat. Een propere zaal is namelijk een veilige zaal.
  • Als je werkt rond technieken op hoogte, dan doe je dit steeds met een valmat, conform de hoogte waarop je werkt.
  • Draag tijdens de lessen geen scherpe voorwerpen zoals juwelen, piercings of ritsen.

Ieders privacy is belangrijk

Als je deel bent van de Art To Move familie, dan vertrouw je ons bepaalde persoonlijke gegevens toe. Art To Move draagt zorg voor die gegevens, zodat ieders privacy gerespecteerd wordt. 

Hoe we dit doen, kan je in onderstaand privacybeleid lezen.