Missie en visie 

Art To Move wil een stimulans zijn voor persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord

Art To Move wil zijn leden stimuleren om motorische, sociale, maar ook creatieve vaardigheden te ontwikkelen door deel te nemen aan verschillende bewegingsvormen. We willen iedereen begeleiden in zijn/haar persoonlijk traject dat we bepalen aan de hand van persoonlijke interesses en talenten.

Onze leden en de funfactor staan centraal maar daarnaast willen we ook een veilige omgeving bieden aan onze leden. Hierbij staan vertrouwen, respect en grenzen zoeken en verleggen centraal.

Art To Move wil een artistiek platform zijn en publiek betoveren

Naast onze vaste activiteiten willen we onze leden ook kansen bieden om te performen. We gaan daarvoor samen met hen op ontdekking op het podium. We bieden hen een publiek dat we gaan verbazen, betoveren, maar vooral gaan laten genieten van al wat circus te bieden heeft.

Art To Move wil mee gaan met zijn tijd en blijven evolueren

Onze maatschappij is heel divers en verandert steeds, daarom stellen we onze werking steeds in vraag. Samen met ons team en onze leden gaan we op zoek naar nieuwe activiteiten, projecten, ... om de term circus open te stellen voor iedereen.

Bij Art To Move is iedereen gelijk, maar toch verschillend

Dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen, daar staan we met Art To Move volledig achter! Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben recht op hetzelfde. Daarom behandelen we iedereen als een circusartiest die centraal staat in onze werking.

Hoewel iedereen voor ons gelijkwaardig is, erkennen we ook ieders unieke talenten, want die maken iedereen anders. We willen dus naast een gelijke behandeling ook zorgen voor individualiteit en met elke circusartiest een persoonlijk parcours bewandelen. Op die manier willen we zorgen voor persoonlijke groei en iedereen een eigen succeservaring garanderen! 

Beleidsplan

Onze multiculturele omgeving is constant in beweging. Met Art To Move kunnen we niet achterblijven en dus evolueren wij mee samen met onze medewerkers. In de zoektocht naar nieuwe doelstellingen zullen onze deelnemers altijd centraal staan. Met onze doelstellingen willen we voor elk lid een veilige leeromgeving creëren.

Tijdens de eerste 3 werkjaren streven we naar de volgende 3 doelstellingen:

  1. Circus altijd en overal! 

    Met Art To Move willen we activiteiten organiseren en ondersteuning bieden voor mensen die een passie hebben voor circus. We bieden een laagdrempelig aanbod aan, want iedereen die wil circussen, welkom is bij ons! We willen op zo veel mogelijk verschillende locaties en op zo veel mogelijk momenten circus aanbieden!
  2. Een circusfamilie waar iedereen welkom is 

    Art To Move wil een platform creëren dat zorgt voor nieuwe ontmoetingen en inspiratie. We willen bovendien een plek zijn waar mensen samen kunnen dromen en ideeën kunnen uitwisselen. Een plaats waar iedereen welkom is en waar de waarden van onze missie en visie centraal staan. Deze waarden reflecteren voor ons de essentie van circus: verbondenheid, gelijkheid, diversiteit, ... .
  3. Op ontdekking naar nieuwe bewegingsvormen 

    Binnen de kunstvorm circus zijn er heel veel mogelijkheden tot differentiatie: ouder-kind lessen, aerial lessen, acro porte, ... . We willen in de eerste drie jaren ons aanbod van lessen verruimen zodat we een waaier aan verschillende lessen kunnen aanbieden. Daarnaast willen we ook op ontdekking gaan naar nieuwe bewegingsvormen die nauw aansluiten bij circus zoals parkour, moderne dans, ... . Bij deze zoektocht naar nieuwe bewegingsvormen staan de wensen en noden van onze deelnemers steeds centraal en gaan we ook luisteren naar hun ideeën voor nieuwe lessen.